narration

narration
pasakojimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo metodas žodiniam temos turiniui atskleisti. Pasakojimas gali trukti 20 min. Skiriamos šios pasakojimo rūšys: 1) aprašomasis (nupasakojami objekto požymiai); 2) siužetinis (atskleidžiama įvykių raida); 3) aiškinamasis (atskleidžiami daiktų, reiškinių dėsningumai, dalykiniai ryšiai, senų ir naujų žinių sąsajos); 4) mokyklinė paskaita (planingai, visapusiškai, išsamiai ir pagrįstai pasakojama pamokos tema), kuri trunka 30–35 min.; 5) probleminis dėstymas (mokytojas pasakodamas kelia problemą, pateikia galimus jos sprendimo variantus ir pats juos sprendžia). Šios pasakojimo rūšys – atskiri mokymo metodai. Pasakojimui keliami įvairūs reikalavimai: 1) metodologiniai (pasakojimo moksliškumas), didaktiniai (mokymo principų laikymasis); 2) loginiai (tapatybės, skyrimo, nuoseklumo, pagrįstumo dėsnių paisymas); 3) psichologiniai (interesų, dėmesio sutelkimas ir palaikymas, įsiminimo, mąstymo, vaizduotės aktyvinimas); 4) kalbiniai (taisyklinga kalba); 5) techniniai (balso stiprumas, kalbėjimo tempas, intonacija, akcentavimas atsižvelgiant į auditorijos dydį, amžių, į medžiagos turinio sudėtingumą). Įvairių pasakojimo metodų pasirinkimą lemia mokymo dalykas, temos turinio apimtis, sudėtingumas, mokinių amžiaus ypatybės, jų išsilavinimo kokybė, mokymo tikslas, temai nagrinėti skirtas laikas. Be to, pasakojimas taip pat yra vienas iš mokslinio tyrimo metodų. atitikmenys: angl. narration vok. Erzählen rus. рассказ

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • narration — [ narasjɔ̃ ] n. f. • 1190; lat. narratio 1 ♦ Exposé écrit et détaillé d une suite de faits, dans une forme littéraire. ⇒ récit; exposé, relation. Les récits de famille « se gravent plus fortement dans la mémoire que les narrations écrites »… …   Encyclopédie Universelle

 • narration — Narration. subst. fem. v. Narré, recit. Belle narration. narration simple, naive, sans ornement. narration pompeuse, magnifique, eloquente. narration historique. narration oratoire. narration poëtique. le fil de la narration. la narration est la… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • narration — et recit, Narratio. Une narration partie et divisée par personnages, où un chacun parle son tour, Narratio distincta personis, et interpuncta sermonibus. Narration coupée, Praecisa narratio. Narration qui n a rien de superflu, Pressa narratio …   Thresor de la langue françoyse

 • narration — ar*ra tion, n. [L. narratio: cf. F. narration.] 1. The act of telling or relating the particulars of an event; a recital of certain events, usually in chronological order; rehearsal. [1913 Webster] 2. That which is related; the relation in words… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • narration — nar‧ra‧tion [nəˈreɪʆn ǁ næ , nə ] also nar‧ra‧tive [ˈnærətɪv] noun [countable] ACCOUNTING a note explaining the reason for an entry in an account * * * narration UK US /nəˈreɪʃən/ US  /næˈreɪʃən/ noun [C] (also narrative) ACC …   Financial and business terms

 • Narration — (lat.), Erzählung; narrativ, erzählend; narrabel, erzählbar …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • narration — I noun account, chronicle, delineation, depiction, depictment, description, descriptive account, discourse, disquisition, expositio, exposition, iteration, narratio, narrative, portrayal, recapitulation, recital, recitation, recountal, recounting …   Law dictionary

 • Narration — (latin), fortælling …   Danske encyklopædi

 • narration — (n.) early 15c., from O.Fr. narracion account, statement, a relating, recounting, narrating, narrative tale, and directly from L. narrationem (nom. narratio) a relating, narrative, noun of action from pp. stem of narrare to tell, relate, recount …   Etymology dictionary

 • narration — [n] description, reading account, anecdote, explanation, narrative, recital, recountal, recounting, rehearsal, relation, report, story, storytelling, tale, telling, voiceover*, yarn*; concepts 55,72,282 Ant. concealment, suppression …   New thesaurus

 • narration — [na rā′shən, nərā′shən] n. [ME narracion < OFr < L narratio] 1. the act or process of narrating; the telling of a story or of happenings 2. a story or account; narrative 3. writing or speaking that narrates, as history, biography, or… …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”